Projesine uygun olarak hazırlanan kaplama kasetleri hazırlanan konstüksiyon üzerine özel bağlantı elemanları ve aparatları ile montajlanarak detay düzenlemeleri yapılır.