Aykul Cephe için İş güvenliği kalite politikasının olmazsa olmaz maddelerindendir. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, ulaştırma ve montaj aşamalarının güvenli bir şekilde tamamlanması için tüm resmi yönetmelikler tavizsiz olarak uygulanır.

İmalat ve montaj aşamalarının tamamnında güvenlik gereklilikleri hazırlanan check listelerle düzenli olarak kontrol edilir. Gerekli ekipman ve güvenlik tedbirleri hiçbir ihmale mahal vermeyecek şekilde teşkil edilir.

• İmalat alanında koruyucu tüm önlemler iş güvenliği esaslarına uygun olarak koruyucu ekipmanlar ve planlamalarla sağlanır.

• Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile yönetmeliklere uygun olarak sağlanır.

• Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır.

• Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

• Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir. Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

• Uygulaması yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.