HAZIRLIK

MÜŞTERİ TALEPLERİ ALINIR

Firmamızla iletişime geçen müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda talepleri dinlenir. Talepleri doğrultusunda bilgilendirilir.

PROJEYE UYGUN UYGULAMA BELİRLENİR

Müşterimizden aldığımız talepler doğrultusunda proje ekibinin sunduğu alternatif seçenekler değerlendirilir. Bu taleplere uygun referans çalışmaların da yönlendirmeleri ile yapılacak çalışmaya karar verilir.

ETÜT VE ÖLÇÜLENDİRME

Yapının fiyat teklifi ve taslak çalışmaların yapılabilmesi, proje ekibi tarafından gerekli altyapının detaylandırılması için etüt ve ölçülendirmeler yapılır.

PROJE VE TASARIM

Analizler doğrultusunda, konstrüksiyon esasları ve taslak proje hazırlanıp 3D görselleştirilerek sunuma hazırlanır.

SUNUM VE ONAY

Hazırlanan taslak çalışmalar ve fiyat teklifi müşterinin onayına sunulur. Müşterilerimizin talepleri teknik uygulanabilirlik değerlendirmesi yapılarak son düzenlemelerle birlikte onaylanır.


UYGULAMA

İMALAT ÖLÇÜLENDİRMESİ

Hazırlanan iş emri ile taslak proje ve taleplere göre imalat ölçülendirmesi yapılır.

SİSTEM HAZIRLIKLARI

Yapılan izometrik, sinamik ve statik analizlere göre cepheye uygulanacak sistemler fabrika ortamında hazırlanarak montaja uygun hale getirilir.

KONSTRÜKSİYON MONTAJI

Hazırlanan sistemlerin cepheye montajını gerçekleştirmek üzere çelik konstrüksiyon projeye uygun olarak imal edilir.

KAPLAMA

Cephe üzerine uygulanan çelik konstrüksiyona, hazırlanan yüzey kaplama sistemleri uygun bağlantı elemanları ve askı aparatları ile monte edilir.

KALİTE KONTROL VE TESLİM

Tamamlanan cephe sistemi uygulamasının ardından sistem kalite uzmanları tarafından kalite kontrol ve güvenlik testleri yapılır. Varsa Eksikler giderilerek müşteriye teslimatı gerçekleştirilir